Dobrodošli na službene stranice Općine Drnje.

14. studenoga 2023. Archive

E-savjetovanje

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću-Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu

DOKUMENT za internetsko savjetovanje o Nacrtu Odluke Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Drnje...

14. studenoga 2023.

Pročitajte više

E-savjetovanje

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću-Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B) na području Općine Drnje

DOKUMENT za internetsko savjetovanje o Nacrtu Odluke-bod Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o vrijednosti boda (B) na području Općine Drnje...

14. studenoga 2023.

Pročitajte više

E-savjetovanje

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću-Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Drnje

DOKUMENT za internetsko savjetovanje o Nacrtu Odluke Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi Općine Drnje...

14. studenoga 2023.

Pročitajte više