Dobrodošli na službene stranice Općine Drnje.

31. sjednica Općinskog vijeća Općine Drnje

30. listopada 2023.

Dana 19. listopada 2023.g. održana je 31.sjednica Općinskog vijeća Općine Drnje sa sljedećim dnevnim redom

DNEVNI RED:

1. Skraćeni zapisnik sa 30. sjednce Općinskog vijeća Općine Drnje,
2. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Drnje za 2023.g. i projekcije za 2024. i 2025.g.
3. Donošenje Programa o:
a) izmjeni Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Drnje u 2023.g.,
b) izmjeni Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Drnje u 2023.g.,
c) izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Drnje u 2023.g.,
d) izmjeni Programa javnih potreba u sportu na području Općine Drnje u 2023.g.,
e) izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Drnje u 2023.g.,
4. Donošenje Plana o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Drnje u 2023.g.,
5. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Drnje za 2022.g.,
6. Donošenje Odluke o pokretanju postupka jednostavne nabave za projekt “Energetska obnova zgrade javne i društvene namjene-upravna ustanova s poslovnim prostorom i društvenim prostorijama na adresi Trg kralja Tomislava 29, Drnje”,
7. Donošenje Zaključka o davanju pozitivnog mišljenja na Nacrt Strategije razvoja manjeg urbanog područja Koprivnica za financijsko razdoblje 2021.-2027.g. i Akcijskog plana Strategije razvoja manjeg urbanog područja Koprivnice za financijsko razdoblje 2021.-2027. g.,
8. Donošenje Odluke o naknadi za rad općinskog načelnika koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa,
9. Donošenje Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima općinskog načelnika Općine Drnje,
10. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Drnje,
11. Donošenje Odluke o pristupanju Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju,
12. Donošenje Odluke o prihvaćanju Akcijskog plana energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama za Općinu Drnje,
13. Donošenje Odluke o ulaganju i dokapitalizaciji trgovačkog društva LEKOM GRAD d.o.o.,
14. Donošenje Odluka o kratkoročnom kreditnom zaduženju Općine Drnje,
15. Molbe i zahtjevi,
16. Razno.

Materijale sa 31. sjednice Općinskog vijeća Općine Drnje možete pronaći u nastavku.

Poziv – 31. sjednica Općinskog vijeća
1. Točka – SKRAĆENI ZAPISNIK – 30. sjednica 13.9.2023.
2.Točka – Izmjene i dopune Proračuna Općine Drnje 2023.
3a. Točka PROGRAM o izmjeni Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti
3b. Točka – PROGRAM o izmjeni Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja 2023.
3c. Točka – PROGRAM o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture 2023
3d. Točka – PROGRAM o izmjeni Programa javnih potreba u sportu 2023.
3e. Točka – PROGRAM o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi za 2023.g.
4. Točka -PLAN o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi 2023.
5. Točka – PRIJEDLOG – ODLUKA o raspodjeli rezultat poslovanja za 2022.godinu.
6. Točka – PRIJEDLOG – ODLUKA o pokretanju postupka jednostavne nabave za projekt Energetska obnova općinske zgrade i društvenog doma
7. Točka – PRIJEDLOG – ZAKLJUČAK o davanju pozitivnog mišljenja na Nacrt SRMU KC
8. Točka – PRIJEDLOG – ODLUKA o naknadi za rad općinskog načelnika Općine Drnje koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa
9. Točka – PRIJEDLOG – ODLUKA o plaći drugim materijalnim pravima općisnkog načelnika 2023
10. Točka – PRIJEDLOG – ODLUKA o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u JUO Općine Drnje
11. Točka – PRIJEDLOG – ODLUKA o pristupanju Sporazumu Gradonačelnika za klimu i energiju
Sporazum eng i hr
12. Točka – PRIJEDLOG – ODLUKA o prihvaćanju SECAP-a
Točka 12. SECAP Drnje ver.1
13. Točka – PRIJEDLOG – ODLUKA o ulaganju LEKOM GRAD d.o.o.
14. PRIJEDLOG – ODLUKA o kratkoročnom kreditnom zaduženju (2)
14. PRIJEDLOG – ODLUKA o kratkoročnom kreditnom zaduženju Općine Drnje 2023.
Točka 14. Ponuda banke
15. Točka – Zahtjevi i molbe

Last modified: 7. veljače 2024.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)