Dobrodošli na službene stranice Općine Drnje.

33. sjednica Općinskog vijeća Općine Drnje

29. prosinca 2023.

Dana 19. prosinca 2023. godine održana je 33. sjednica Općinskog vijeća Općine Drnje sa slijedećim dnevnim redom

Dnevni red:

1. Skraćeni zapisnik sa 32. sjednice Općinskog vijeća Općine Drnje,
2. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Drnje za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu.
3. Donošenje Plana o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Drnje u 2023.g.,
4. Donošenje Programa o izmjeni Programa:
a) javnih potreba u kulturi na području Općine Drnje u 2023.g.,
b) javnih potreba u sportu na području Općine Drnje u 2023.g.,
c) održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Drnje u 2023.g.,
5. Donošenje Proračuna Općine Drnje za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu,
6. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Drnje za 2024.g.,
7. Donošenje Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Drnje u 2024.godini,
8. Donošenje Programa:
a) javnih potreba u kulturi na području Općine Drnje u 2024.godini,
b) javnih potreba u sportu na području Općine Drnje u 2024. godini,
c) javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Drnje u 2024. godini,
d) javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Drnje u 2024 godini,
e) građenja komunalne infrastrukture na području Općine Drnje za 2024. godinu,
f) održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Drnje u 2024. godini,
g) utrošku sredstava šumskog doprinosa na području Općine Drnje u 2024. godini,
h) utroška sredstva vodnog doprinosa na području Općine Drnje u 2024. godini,
i) utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Drnje u 2024.godini,
j) utroška sredstava od spomeničke rente na području Općine Drnje u 2024. godini,
k) o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2024. godini na području Općine Drnje,
l) o namjenskom korištenju sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2024. godini,
9. Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na Području Općine Drnje za 2023. godinu,
10. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Drnje za razdoblje 2024.-2027. godine,
11. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Drnje za 2024. godinu s trogodišnjim financijskim učincima,
12. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Drnje za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Drnje za 2024. godinu,
13. Donošenje Pravilnika o izmjeni Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koje su od interesa za Općinu Drnje,
14. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Drnje,
15. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B) na području Općine Drnje,
16. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu,
17. Donošenje Odluke o pristupanju Općine Drnje Turističkoj zajednici područja „Središnja Podravina“,
18. Donošenje Odluka o osnivanju Zajedničke službe poljoprivrednog i komunalnog redarstva,
19. Donošenje Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi,
20. Molbe i zahtjevi,
21. Razno.

Materijale sa 33. sjednice Općinskog vijeća Općine Drnje možete pronaći u nastavku.

Poziv – 33. sjednica Općinskog vijeća
Točka 1. SKRAĆENI ZAPISNIK – 32. sjednica 28.11.2023
Točka 2. Izmjene i dopune proračuna za 2023. godinu
Točka 3. Plan o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi 2023.
Točka 4.a.Program o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi za 2023.g.
Točka 4.b. Program o izmjeni Programa javnih potreba u sportu 2023.
Točka 4.c. Program o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture 2023
Točka 5. Prijedlog proračuna za 2024. i projekcija za 2025. i 2026. godinu
Točka 5. Obrazlozenje-Proracuna-Opcine-Drnje-za-2024.-godinu
Točka 6. Odluka o izvršavanju proračuna Općine Drnje
Točka 7. Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi 2024.
Točka 8.a.Program javnih potreba u kulturi 2024.
Točka 8.b.Program javnih potreba u sportu 2024.
Točka 8.c.Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti 2024
Točka 8.d.Program javnih potreba predškolski odgoj 2024
Program građenja komunalne infrastrukture 2024
Točka 8.f.Program održavanja komunalne infrastrukture 2024
Točka 8.g.Program utroška sredstava šumskog doprinosa 2024
Točka 8.h.Program utroška sredstava vodnog doprinosa 2024
Točka 8.i.Program utroška sredstava zakupa poljoprivrednog zemljišta u 2024
Točka 8.j.Program utroška sredstava od spomeničke rente 2024.
Točka 8.k.Program o najmenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 2024.
Točka 8.l.Program o namjenskom korištenju sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2024.
Točka 9. Analiza stanja sustava civilne zaštite 2023_Drnje 30.10.2023.
Točka 10. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava CZ 2024.-2027._Drnje 20.10.2023.
Točka 11. Plan razvoja sustava civilne zaštite 2024_Drnje 30.10.2023.
Točka 12. ODLUKA-rasporedjivanje-sredstava-politicke-stranke-2024
Točka 13. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koje su od interesa za Općinu Drnje
Točka 14. Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi Općine Drnje
Točka 15. Odluke o izmjeni Odluke o vrijednosti boda (B) na području Općine Drnje
Točka 16. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Drnje
Točka 17. Odluka o pristupanju TZP Središnja Podravina
Točka 18. Odluka o osnivanju Zajedničke službe komunalnog redarstva
Točka 18. Sporazum o međusobnim odnosima u organiziranju Zajedničke službe komunlanog redarstva
Točka 19. Odluka o proglašenju KI javnim dobrom u općoj uporabi
Točka 20.ODLUKA o pokretanju postupka jednostavne nabave za projekt „Adaptacija sportskog objekta „NK Podravec“ na adresi Ulica braće Radić 50A, Torčec“

Last modified: 24. siječnja 2024.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)