Dobrodošli na službene stranice Općine Drnje.

34. sjednica Općinskog vijeća Općine Drnje

25. ožujka 2024.

Dana 14. ožujka 2023. godine održana je 34. sjednica Općinskog vijeća Općine Drnje sa slijedećim dnevnim redom:

DNEVNI RED

1.Zapisnik sa 33. Općinskog vijeća Općine Drnje,
2. Razmatranje Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Drnje za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2023. godine i donošenje Zaključka,
3. Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Općine Drnje u području prirodnih nepogoda za 2023.g. i donošenje Zaključka,
4. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara zapodručje Općine Drnje za 2024.g.,
5. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2023.g. na području Općine drnje i donošenje Zaključka,
6.Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Drnje u 2023.g. i donošenje Zaključka,
7. Razmatranje Izvješća o provedbi izobrazno-informativnih aktivnosti u svezi gospodarenja otpadom na području Općine Drnje u 2023.g. i donošenje Zaključka,
8. Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Drnje za 2023.g. i donošenje Zaključka,
9. Razmatranje Izvješća o prijeni agrotehničkih mjera u poljoprivredi, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Općine Drnje za 2023.g. i donošenje Zaključka,
10.Donošenje Programa potpora upoljoprivredi Općine Drnje za 2024.g.,
11. Donošenje Odluke o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Odluke o donošenju Prostornog plana uređenje TRC Šoderica,
12. Donošenje Odluke o transformaciji Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Cege u Drnju,
13. Donošenje Odluke o transformaciji Urbanističkog plana uređenja Jezero Šoderica,
14. Donošenje Odluke o komunalnom redu Općine Drnje,
15. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Drnje,
16. Donošenje Odluke o pokretanju postupka javne nabave “Izgradnja biciklističko-pješačke staze Drnje/Botovo”,
17. Razmatranje ponude Erste banke i donošenje Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Općine Drnje,
18. Razmatranje Zahtjeva tvrtke “MARIN MONT” d.o.o. vezano za dobivanje pozitivnog mišljenja za postupak proširenja Eksploatacijskog polja građevnog šljunka i pijeska “Autoput” i donošenje Odluke,
19. Razmatranje Zahtjeva Hrvatskih voda za darovanje nekretnine k.č.br. 383/6 k.o. Torčec i donošenje Odluke,
20. Informiranje: Zahtjev Hrvatskih voda za izradu VI Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko.križevačke županije,
21. Molbe i zahtjevi,
22. Razno.

Materijale sa 34. sjednice Općnskog vijeća Općine Drnje možete pronaći u nastavku

Poziv – 34. sjednica Općinskog vijeća
SKRAĆENI ZAPISNIK – 33. sjednica 19.12.2023
Točka 2.Izvješće općinskog načelnika 1. srpnja – 31. prosinca 2023.
Točka 2.ZAKLJUČAK – Izvješće općinskog načelnika, 1. srpnja do 31. prosinca 2023.
Točka 3.Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Općine Drnje u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu
Točka 3.ZAKLJUČAK -Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda 2023
Točka 4. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za 2024. godinu
Točka 5.Izvješće Program promjena namjene poljoprivrednog zemljišta u 2023.
Točka 5.ZAKLJUČAK – promjena namjene poljoprivrednog zemljišta 2023.
Točka 6.Izvješće Program zakup poljoprivrednog zemljišta za 2023
Točka 6.ZAKLJUČAK – zakup poljoprivrednog zemljišta 2023
Točka 7. Izvješće o provedbi izobrazno-informativnih aktivnosti 2023.g.
Točka 7. ZAKLJUČAK-Izvješće o provedbi izobrazno-informativnih aktivnosti 2023
Točka 8. Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom Općine Drnje za 2023.g.
Točka 8. ZAKLJUČAK-Izvješće-Plan-gospodarenja-otpadom-2023
Točka 9. Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera 2023.g.
Točka 9. ZAKLJUČAK – agrotehničke mjere 2023
Točka 10. Program potpora u poljoprivredi 2024
Točka 11. ODLUKE PPU IZVAN SNAGE
Točka 12. Odluka o transformaciji prostornog plana – Cege
Točka 13. Odluka o transformaciji prostornog plana – Šoderica
Točka 14. Odluka o komunalnom redu na području Općine Drnje 2024
Točka 15. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca 2024
Točka 16. ODLUKA o pokretanju postupka javne nabave izgradnje biciklističko-pješačke staze
Točka 17. ZAKLJUČAK – PRIJEDLOG ODLUKE O DUGOROČNOM ZADUŽENJU OPĆINE DRNJE
Točka 17. Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju Općine Drnje
Točka 18. Odluka o davanju pozitivnog mišljenja tvrtki MARIN MONT
Točka 19. Odluka o darovanju nekretnine 383-6 k.o. Torčec u korist RH
Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt

Last modified: 25. ožujka 2024.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)