Dobrodošli na službene stranice Općine Drnje.

35. sjednica Općinskog vijeća Općine Drnje

31. svibnja 2024.

Dana 27. svibnja 2024. godine održana je 35. sjednica Općinskog vijeća Općine Drnje sa sljedećim dnevnim redom:

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 34. sjednice Općinskog vijeća Općine Drnje,
2. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Drnje za 2023. godinu,
3. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Drnje za 2023. godinu,
4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa:
a. održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Drnje u 2023. godini,
b. javnih potreba u kulturi na području Općine Drnje u 2023. godini,
c. javnih potreba u sportu na području Općine Drnje u 2023. godini,
d. javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Drnje u 2023. godini,
e. javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Drnje u 2023. godini,
f. o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2023. godini na području Općine Drnje,
g. potpora u poljoprivredi Općine Drnje u 2023. godini,
h. utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine Drnje u 2023. godini,
i. utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Drnje u 2023. godini,
j. utroška sredstava spomeničke rente na području Općine Drnje u 2023. godini,
5. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Drnje u 2023. godini,
6. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Drnje u 2023. godini,
7. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Drnje za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu,
8. Donošenje Programa o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture Općine Drnje za 2024. godinu,
9. Donošenje Plana o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Drnje u 2024.g.,
10. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Drnje za 2024. godinu,
11. Donošenje Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Općine Drnje,
12. Donošenje Odluke o kratkoročnom kreditnom zaduženju Općine Drnje,
13. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu davatelja javne usluge za 2023. godinu,
14. Donošenje Pravilnika o kreditiranju učenika i studenata s područja Općine Drnje,
15. Donošenje Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Drnje,
16. Donošenje Odluke o općinskim porezima Općine Drnje,
17. Donošenje Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Drnje,
18. Donošenje Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu na području Općine Drnje,
19. Donošenje Odluke o najmu društvenih domova na području Općine Drnje,
20. Donošenje Zaključka o davanju prijedloga kandidata za suca porotnika Vijeća za mladež Općinskog suda u Koprivnici,
21. Donošenje Odluke o pokretanju postupka javne nabave „Transformacija prostornih planova“,
22. Molbe i zahtjevi,
23. Razno.

Materijale sa 35. sjednice Općinskog vijeća Općine Drnje možete pronaći u nastavku

1 POZIV
Točka 1. SKRAĆENI ZAPISNIK – 34. sjednica 14.3.2024.
Točka 2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Drnje za 2023.g.
Točka 3. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Drnje za 2023.g.
Točka 4a. IZVJEŠĆE o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Drnje u 2023.g.
Točka 4a. ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture 2023
Točka 4b. IZVJEŠĆE o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Drnje u 2023.g.
Točka 4b. ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi 2023
Točka 4c. IZVJEŠĆE o izvršenju Programa javnih potreba u sportu napodručju Općine Drnje u 2023.g.
Točka 4c. ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu 2023
Točka 4d. IZVJEŠĆE o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Drnje u 2023.g.
Točka 4d. ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju 2023
Točka 4e. IZVJEŠĆE o izvršenju Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Drnje u 2023.g.
Točka 4e. ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti 2023.
Točka 4f. IZVJEŠĆE o izvršenju Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2023.g. na području Općine Drnje
Točka 4f. ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o namjenskom korištenju sredstava NZZNIZUP 2023.
Točka 4g. IZVJEŠĆE o izvršenju Programa potpora u poljoprivredi Općine Drnje za 2023.g.
Točka 4g. ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa potpora u poljoprivredi 2023
Točka 4h. IZVJEŠĆE o izvršenju Programa utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine Drnje u 2023.g.
Točka 4h. ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava vodnog doprinosa 2023
Točka 4i. Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa 2023
Točka 4i. ZAKLJUČAK o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Drnje u 2023.g.
Točka 4j. IZVJEŠĆE o izvršenju Programa utroška sredstava spomeničke rente na području Općine Drnje u 2023.g.
Točka 4j. ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava spomeničke rente na području Općine Drnje 2023.g.
Točka 5. IZVJEŠĆE o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Drnje u 2023.g.
Točka 5. ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi 2023.
Točka 6. IZVJEŠĆE o provedi Plana upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Drnje za 2023.g.
Točka 6. ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja i raspolaganja imovinom 2023.
Točka 7. Izmjene i dopune proračuna za 2024. godinu
Točka 7. Obrazloženje I. izmjena i dopuna
Točka 8. Program o izmjeni Programa građenja komunalne infrastrukture 2024.
Točka 9. Plan o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi 2024.
Točka 10. Odluka izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju proračuna Općine Drnje za 2024.
Točka 11. Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju Općine Drnje
Točka 12. ODLUKA o kratkoročnom kreditnom zaduženju Općine Drnje 2024
Točka 13. izvješće-o-radu-davatelja-javne-usluge-za-izvještajnu-2023.godinu-347331-queXML drnje
Točka 13. ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o radu davatelja javne usluge za 2023
Točka 14. Pravilnika o kreditiranju učenika i studenata s područja Općine Drnje
Točka 15. Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine
Točka 16. Odluka o općinskim porezima Općine Drnje
Točka 17. Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Drnje
Točka 18. Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici na području Općine Drnje
Točka 19. Odluka o najamu društvenih domova na području Općine Drnje
Točka 20. ZAKLJUČAK o davanju prijedloga kandidata za suca porortnika Vijeća za mladež Općinskog suda u Koprivnici
Točka 21. Odluka o pokretanju postupka javne nabave transformacija planova

Last modified: 6. lipnja 2024.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)