Dobrodošli na službene stranice Općine Drnje.

Dokumenti Općinskog načelnika

6. ožujka 2020.

ODLUKA o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Općine Drnje

Plan djelovanja civilne zaštite

Plan upravljanja i raspolaganja imovinom 2021

Izvješće općinskog načelnika 1. siječnja – 30. lipnja 2020.

Izvješće općinskog načelnika 1. srpnja – 31. prosinca 2019.

Izvješće Programa utroška vodnog doprinosa u 2019

Izvješće Programa utroška šumskog doprinosa u 2019

Izvješće Programa sporta za 2019

Izvješće Programa priključka na vodu za 2019

Izvješće Programa javnih potreba u kulturi za 2019

Izvješće Program predškolski odgoj 2019

Izvješće Program o namjenskom korištenju sredstava NZZNIZ za 2019.g.

Izvješće Plana socijalna skrb u 2019

Izvješće Program potpora u poljoprivredi za 2019

Izvješće – Program zakup poljoprivrednog zemljišta za 2019

Izvješće – Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti za 2019

4 Izvjješće o primjeni agrotehničkih mjera Drnje 19

Izvješće općinskog načelnika 1. siječnja – 30. lipnja 2019.

Izvješće o izvršenju Prorgrama održavanja komunalne infrastrukture u 2019

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019

Plan upravljanja i raspolaganja imovinom 2020

Izvješće općinskog načelnika 1. srpnja – 31. prosinca 2018.

Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera u poljoprivredi 2018

Izvješće o izvršenju Programa utroška vodnog doprinosa u 2018

Izvješće o izvršenju Programa utroška šumskog doprinosa u 2018

Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od zakupa polj. zemljišta 2018

Izvješće o izvršenju Programa predškolskog odgoja 2018

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u 2018

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu u 2018

Izvješće o izvršenju Plana socijalna skrb u 2018

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u protupožarnoj i CZ 2018

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018

Izvješće o izvršenju Program o namjenskom korištenju sredstava od NZNIG u 2018

Izvješće općinskog načelnika 1. siječnja – 30. lipnja 2019.

DONACIJE, POTPORE 2019.

POPIS_UGOVORA_2019

POPIS_UGOVORA_2018

DONACIJE, POTPORE 2018.

Izvješće o provebi Plana upravljanja imovinom za 1-6 2018.

Izvješće općinskog načelnika, 1. siječnja – 30. lipnja

Plan upravljanja i raspolaganja imovinom 2019

Izvješće Programa sportu u 2017

Izvješće Programa legalizacije u 2017

Izvješće Program javnih potreba u predškolskom odgoju u 2017

Izvješće Program gradnje objekata i urešaja komunalne infrastrukture u 2017

Izvješće Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2017

Izvješće Program zakupa poljoprivrednog zemljišta u 2017

Izvješće Program šumskog doprinosa u 2017

IZVJEŠĆE – kultura 2017

IZVJEŠĆE – komunalne djelatnosti 2017

4 IzvjesceAZPZdr 17

2 Izvjesce lokacije i kolicine otpada za 2017

1 IzvPGOdr 17

Last modified: 6. ožujka 2020.

Comments are closed.