Dobrodošli na službene stranice Općine Drnje.

Druge izmjene i dopune PPUO

31. prosinca 2017.

II. izmjene i dopune PPUO Drnje I._OBRAZLOZENJE_II_ID_PPUO_DRNJE_IZVORNIK

II. izmjene i dopune PPUO Drnje II._ZAHTJEVI_PREMA_CLANKU_90

II. izmjene i dopune PPUO Drnje III._OSPUO_PROCEDURA

II. izmjene i dopune PPUO Drnje IV._IZVJESCE_O_JAVNOJ_RASPRAVI_II_ID_PPUO_DRNJE_NASLOV

II. izmjene i dopune PPUO Drnje IV._IZVJESCE_O_JAVNOJ_RASPRAVI_II_ID_PPUO_DRNJE

II. izmjene i dopune PPUO Drnje KARTA_1_NAMJENA

II. izmjene i dopune PPUO Drnje KARTA_2_INFRASTRUKTURNI_SUSTAVI

II. izmjene i dopune PPUO Drnje KARTA_3_UVJETI_ZA_KORISTENJE_UREDJENJE_I_ZASTITU_PROSTORA

II. izmjene i dopune PPUO Drnje KARTA_4_1_GRADJEVINSKO_PODRUCJE_NASELJA_DRNJE_I_BOTOVO

II. izmjene i dopune PPUO Drnje KARTA_4_2_GRADJEVINSKO_PODRUCJE_NASELJA_TORCEC

II. izmjene i dopune PPUO Drnje KARTA_4_3_IZDVOJENA_PODRUCJA_JEZERA_SODERICA

II. izmjene i dopune PPUO Drnje KARTA_4_4_IZDVOJENA_PODRUCJA_GRADJEVINSKA_PODRUCJA_I_EKSPLOATACIJSKA_POLJA

II. izmjene i dopune PPUO Drnje KARTA_4_5_IZDVOJENO_GRADJEVINSKO_PODRUCJE_TURISTICKO-UGOSTITELJSKE_NAMJENE

II. izmjene i dopune PPUO Drnje KARTA_4_6_IZDVOJENO_GRADJEVINSKO_PODRUCJE_SPORTSKO-REKREACIJSKE_NAMJENE

II. izmjene i dopune PPUO Drnje KARTOGRAM_1_TERITORIJALNO-POLITICKI_USTROJ

II. izmjene i dopune PPUO Drnje KARTOGRAM_2_SUSTAV_SREDISNJIH_NASELJA_I_RAZVOJNIH_SREDISTA

II. izmjene i dopune PPUO Drnje KARTOGRAM_3_PROMETNICE

II. izmjene i dopune PPUO Drnje KARTOGRAM_4_NERAZVRSTANE_CESTE_I_POLJOPRIVREDNE_POVRSINE

II. izmjene i dopune PPUO Drnje KARTOGRAM_5_1_POSTA_I_TELEKOMUNIKACIJE

II. izmjene i dopune PPUO Drnje KARTOGRAM_5_2_1_PLINOOPSKRBA_I_EPU

II. izmjene i dopune PPUO Drnje KARTOGRAM_5_2_2_ELEKTROENERGETSKI_SUSTAVI

II. izmjene i dopune PPUO Drnje KARTOGRAM_5_3_1_KORISTENJE_VODA_I_ODVODNJA_OTPADNIH_VODA

II. izmjene i dopune PPUO Drnje KARTOGRAM_5_3_2_UREDJENJE_VODOTOKA_I_VODA

II. izmjene i dopune PPUO Drnje KARTOGRAM_6_POSTUPANJE_S_OTPADOM

II. izmjene i dopune PPUO Drnje ODLUKA_II._ID_PPUO_DRNJE_IZVORNIK

II. izmjene i dopune PPUO Drnje Sluzbeni_glasnik_br3_2017

II. izmjene i dopune PPUO Drnje V._SAZETAK_ZA_JAVNOST_NASLOV

II. izmjene i dopune PPUO Drnje V._SAZETAK_ZA_JAVNOST

II. izmjene i dopune PPUO Drnje VI._EVIDENCIJA_POSTUPKA_IZRADE_I_DONOSENJA_PROSTORNOG_PLANA

II. izmjene i dopune PPUO Drnje VII._POPIS_SEKTORSKIH_DOKUMENATA_I_PROPISA

Last modified: 31. prosinca 2017.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)