Dobrodošli na službene stranice Općine Drnje.

Gospodarstvo

Naselja općine Drnje su stara poljoprivredna naselja s dugom stočarsko-ratarskom tradicijom. Dugo vremena je osnovna privredna grana bila poljoprivreda. Dominantnu poljoprivrednu proizvodnu kulturu čini kukuruz, a područje općine Drnje raspolaže i s kvalitetnim stočnim fondom.


Tradicija rudarstva seže još od 1869. godine s eksploatacijom kvalitetnog šljunka “Botovac” na području današnjeg jezera Šoderica kod sela Botovo, a nastavlja se do današnjih dana pod Nexe grupom. 


Industrijska proizvodnja u betonskih elemenata u Torčecu također posluje pod Nexe grupom.


Mogućnosti razvoja poduzetništva su na području općine Drnje vrlo povoljne, zbog dobrog prometnog položaja, ali i blizine nekih prirodnih sirovina. Budućnost je u malom poduzetništvu i turizmu, a dodatne poticaje pruža buduća izgradnja brze ceste i cestovnog graničnog prijelaza s Republikom Mađarskom kod Šoderice.

Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije

PRATITE SVE DOGAĐAJE, INFORMACIJE I NOVOSTI IZ NAŠEG KRAJA.