Dobrodošli na službene stranice Općine Drnje.

Akti načelnika

Akti načelnikaNovosti

Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz Proračuna Općine Drnje za 2021. godinu političkim strankama i nezavisnim zastupnicima u Općinskom vijeću

Izvješće o rasporedu financijskih sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika za 2021. godinu...

28. veljače 2022.

Pročitajte više

Akti načelnikaE-savjetovanje

Plan savjetovanja s javnošću u 2022. godini

Plan_savjetovanja_s_javnoscu_u_2022._godini I.-dopune-Plana-savjetovanje 2022 II.-dopune-Plana-savjetovanje 2022...

17. veljače 2022.

Pročitajte više

Akti načelnika

Provedbeni program Općine Drnje za razdoblje od 2021. do 2025. godine

PROVEDBENI PROGRAM OPĆINE DRNJE ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2025. GODINE POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA OPĆINE...

27. prosinca 2021.

Pročitajte više

Akti načelnika

Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz Proračuna Općine Drnje za 2020. godinu političkim strankama i nezavisnim vijećnicima u Općinskom vijeću

Izvješće o rasporedu financijskih sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika za 2020. godinu...

11. ožujka 2021.

Pročitajte više

Akti načelnika

Dokumenti Općinskog načelnika

ODLUKA o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Općine Drnje Plan djelovanja civilne zaštite Plan upravljanja i raspolaganja...

6. ožujka 2020.

Pročitajte više

Akti načelnikaNovosti

Izvješće o rasporedu financijskih sredstava za političke stranke i nezavisne vijećnike za 2019. godinu

Izvješće o rasporedu financijskih sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika za 2019. godinu...

27. veljače 2020.

Pročitajte više

Akti načelnika

Evidencija komunalne infrastrukture Općine Drnje

Komunalna infrastruktura Općina Drnje...

9. prosinca 2019.

Pročitajte više

Akti načelnika

Registar imovine Općine Drnje

Registar-imovine-Opcine-Drnje-azurirani-veljača2021...

9. prosinca 2019.

Pročitajte više

Akti načelnika

Pravilnik o radu

PRAVILNIK O RADU IZMJENE STATUTA 2018 Statut_opcine_Drnje_2014 (1)...

23. travnja 2019.

Pročitajte više