Dobrodošli na službene stranice Općine Drnje.

Akti načelnika

Akti načelnika

Izvješće o provedbi Plana upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Drnje u 2023.g.

IZVJEŠĆE o provedi Plana upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Drnje za 2023.g. ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o...

28. ožujka 2024.

Pročitajte više

Akti načelnika

Izvješće o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Drnje u 2023.g.

IZVJEŠĆE o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Drnje u 2023.g. ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o...

25. ožujka 2024.

Pročitajte više

Akti načelnika

Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Drnje u 2023.g.

Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa 2023 ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa...

25. ožujka 2024.

Pročitajte više

Akti načelnika

Izvješće o izvršavanju Programa utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine Drnje u 2023.g.

IZVJEŠĆE o izvršenju Programa utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine Drnje u 2023.g. ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća...

25. ožujka 2024.

Pročitajte više

Akti načelnika

Izvješće o izvršenju Programa potpora u poljoprivredi Općine Drnje u 2023.g.

IZVJEŠĆE o izvršenju Programa potpora u poljoprivredi Općine Drnje za 2023.g. ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa...

25. ožujka 2024.

Pročitajte više

Akti načelnika

Izvješće o izvršenju Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2023.g. na području Općine Drnje

IZVJEŠĆE o izvršenju Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u...

25. ožujka 2024.

Pročitajte više

Akti načelnikaDokumenti Stožera civilne zaštite

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Drnje u 2023.godini

IZVJEŠĆE o izvršenju Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Drnje u 2023.g. ZAKLJUČAK o...

25. ožujka 2024.

Pročitajte više

Akti načelnika

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Drnje u 2023.g.

IZVJEŠĆE o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Drnje u 2023.g. ZAKLJUČAK o...

25. ožujka 2024.

Pročitajte više

Akti načelnika

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Drnje

IZVJEŠĆE o izvršenju Programa javnih potreba u sportu napodručju Općine Drnje u 2023.g. ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o izvršenju...

25. ožujka 2024.

Pročitajte više