Dobrodošli na službene stranice Općine Drnje.

Akti načelnika

Akti načelnika

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Drnje u 2023.g.

IZVJEŠĆE o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Drnje u 2023.g. ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o...

25. ožujka 2024.

Pročitajte više

Akti načelnika

Izvješće o izvršavanju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Drnje u 2023. godini

IZVJEŠĆE o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Drnje u 2023.g. ZAKLJUČAK o usvajanju...

25. ožujka 2024.

Pročitajte više

Akti načelnikaDokumenti Stožera civilne zaštite

Godišnji plan čišćenja cestovnog pojasa od lako zapaljivih tvari na nerazvrstanim cestamaOpćine Drnje

Godišnji plan čišćenja cestovnog pojasa od lako zapaljivih tvari na nerazvrstanim cestama Općine Drnje...

13. ožujka 2024.

Pročitajte više

Akti načelnikaDokumenti Stožera civilne zaštite

Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova

Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova...

13. ožujka 2024.

Pročitajte više

Akti načelnikaDokumenti Stožera civilne zaštite

Zaključak o utvrđivanju popisa lokaliteta i prostora radi uspostave zapovjednih mjesta za koordinaciju gašenja požara

Zaključak o utvrđivanju popisa lokaliteta i prostora radi uspostave zapovjednih mjesta za koordinaiciju gašenja požara...

13. ožujka 2024.

Pročitajte više

Akti načelnikaDokumenti Stožera civilne zaštite

Odluka o ustrojavanju Motriteljsko-dojavne službe na području Općine Drnje

Odluka o ustrojstvu Motriteljsko-dojavne službe za područje Općine Drnje...

13. ožujka 2024.

Pročitajte više

Akti načelnikaDokumenti Stožera civilne zaštite

Program operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku na području Općine Drnje u 2024.g.

Program operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku na...

13. ožujka 2024.

Pročitajte više

Akti načelnikaDokumenti Stožera civilne zaštite

Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Drnje u protupožarnoj sezoni u 2024.g.

Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Drnje u protupožarnoj sezoni u 2024.g....

13. ožujka 2024.

Pročitajte više

Akti načelnikaDokumenti Stožera civilne zaštite

Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara

Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara 2024. 2.UVJETI ZA...

13. ožujka 2024.

Pročitajte više

Akti načelnikaDokumenti Stožera civilne zaštite

Plan rada Stožera civilne zaštite Općine Drnje za požarnu sezonu 2024. godine

Plan rada Stožera civilne zaštite Općine Drnje za požarnu sezonu 2024. godine...

13. ožujka 2024.

Pročitajte više