Dobrodošli na službene stranice Općine Drnje.

Akti načelnika

Akti načelnika

Izvješće o izvršenju Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2023. godini na području Općine Drnje

Izvješće Program promjena namjene poljoprivrednog zemljišta u 2023. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa o namjenskom...

8. veljače 2024.

Pročitajte više

Akti načelnikaDokumenti Stožera civilne zaštite

Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Općine Drnje u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu

Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Općine Drnje u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu Zaključak o usvajanju Izvješća o...

8. veljače 2024.

Pročitajte više

Akti načelnika

Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Drnje za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2023. godine

Izvješće općinskog načelnika 1. srpnja – 31. prosinca 2023. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika...

8. veljače 2024.

Pročitajte više

Akti načelnika

Odluka o prihvaćanju Programa i Provedbenog plana obvezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti za područje Općine Drnje u 2024.g.

ODLUKA o prihvaćanju Programa provođenja i Provedbenog plana DDD 2024. Program provođenja i Provedbeni plan obvezne DDD kao mjere...

6. studenoga 2023.

Pročitajte više

Akti načelnika

Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Drnje

PRAVILNIK o unutarnjem redu JUO Drnje Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu JUO Općine Drnje 5.2.2024....

30. listopada 2023.

Pročitajte više

Akti načelnika

Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate dodatka za uspješnost u radu u Općini Drnje

Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate dodatka za uspješnost u radu u Općini Drnje...

30. listopada 2023.

Pročitajte više