Dobrodošli na službene stranice Općine Drnje.

E-savjetovanje

E-savjetovanjeNekategorizirano

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – NACRT ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE DRNJE

NACRT ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE DOKUMENT ZA INTERNETSKO SAVJETOVANJE O NACRTU OPĆEG AKTA...

31. svibnja 2022.

Pročitajte više

E-savjetovanjeNovosti

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Nacrt Odluke o dopunama Odluke o komunalnom redu na području Općine Drnje

IZVJEŠĆE – ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOM REDU DOKUMENT za internetsko savjetovanje OBRAZAC-sudjelovanja-u-savjetovanju...

28. veljače 2022.

Pročitajte više

Akti načelnikaE-savjetovanje

Plan savjetovanja s javnošću u 2022. godini

Plan_savjetovanja_s_javnoscu_u_2022._godini I.-dopune-Plana-savjetovanje 2022 II.-dopune-Plana-savjetovanje 2022...

17. veljače 2022.

Pročitajte više

E-savjetovanjeNekategoriziranoNovosti

Savjetovanje za zainteresiranom javnošću – Nacrt Odluke o naknadama troškova članovima Općinskog vijeća Općine Drnje

IZVJEŠĆE – ODLUKA O NAKNADAMA TROŠKOVA ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DRNJE ODLUKA o naknadama troškova članovima...

17. veljače 2022.

Pročitajte više

E-savjetovanje

Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti – Nacrt Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Drnje

Nacrt Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada (2) DOKUMENT-za-internetsko-savjetovanje-o-Nacrtu-Odluke o...

22. prosinca 2021.

Pročitajte više

E-savjetovanje

Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti – Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Drnje

NACRT-ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA – OPĆINE- 21.12.2021_ ZA SAVJETOVANJE...

22. prosinca 2021.

Pročitajte više

E-savjetovanje

Prijedlog Proračuna Općine Drnje za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

PRORACUN ZA 2022 3 razina DOKUMENT-za-internetsko-savjetovanje-o-Nacrtu-Proracuna-2022...

12. studenoga 2021.

Pročitajte više

E-savjetovanje

Nacrt Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Drnje

POSLOVNIČKA ODLUKA 2021 OBRAZAC-sudjelovanja-u-savjetovanju-o-nacrtu-IZMJENE POSLOVNIKA 2021...

23. veljače 2021.

Pročitajte više

E-savjetovanje

Plan savjetovanja s javnošću u 2021. godini

Plan_savjetovanja_s_javnoscu_u_2021._godini, izmjene Plan_savjetovanja_s_javnoscu_u_2021._godini – I. izmjene...

25. siječnja 2021.

Pročitajte više

E-savjetovanje

Nacrt Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Drnje – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Statutarna Odluka 2021 DRNJE (1) DOKUMENT-za-internetsko-savjetovanje-o-Nacrtu-Statutarna odluka 2021...

13. siječnja 2021.

Pročitajte više