Dobrodošli na službene stranice Općine Drnje.

Javna nabava

Javna nabava

Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2023. godinu

Statističko izvješće za 2023. godinu – Općina Drnje...

17. siječnja 2024.

Pročitajte više

Javna nabava

REGISTAR UGOVORA 2024.

Registar Ugovora (11.1.2024.) Registar Ugovora 2024 (16.7.2024.)...

11. siječnja 2024.

Pročitajte više

Javna nabavaNovosti

Plan nabave Općine Drnje za 2024. godinu

Plan nabave za 2024. godinu – Općina Drnje (EOJN) I. Dopuna plana javne nabave 26.1.2024.- Općina Drnje (EOJN) II. Izmjene i dopuna...

10. siječnja 2024.

Pročitajte više

Javna nabava

Izjave o postojanju/ne postojanju sukobu interesa u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16, 114/22)

Izjava o sukobu interesa Danijel Jurašić Izjava o sukobu interesa Nataša Tišlerić Izjava o sukobu interesa Nikola Grčić...

23. studenoga 2023.

Pročitajte više

Javna nabava

Registar ugovora ažuriran 29.03.2023.

REGISTAR UGOVORA 29032023...

29. ožujka 2023.

Pročitajte više

Javna nabava

Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2022. godinu

Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2022. godinu...

28. ožujka 2023.

Pročitajte više

Javna nabava

Registar ugovora – ažuriran 15.03.2023.

Registar ugovora ažuriran 15032023...

16. ožujka 2023.

Pročitajte više