Dobrodošli na službene stranice Općine Drnje.

Javni pozivi i natječaji

Javni pozivi i natječajiNovosti

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU SUVLASNIČKOG UDJELA NA NEKRETNINAMA U TORČECU

Javni natječaj za prodaju suvlasničkog udjela na nekretninama u Torčecu...

9. lipnja 2022.

Pročitajte više

Javni pozivi i natječajiNovosti

Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Drnje

javni_natjecaj_za_prodaju_poljoprivrednog_zemljista_u_vlasnistvu_republike_hrvatske gospodarski_program_obrazac obrazac_1 obrazac_2...

8. lipnja 2022.

Pročitajte više

Javni pozivi i natječajiNovosti

Javni poziv na dostavu ponuda za usluge deratizacije na području Općine Drnje

Odluka o odabiru Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda Upisnik o zaprimanju ponuda JAVNI POZIV NA DOSTAVU PONUDA za usluge...

3. svibnja 2022.

Pročitajte više

Javni pozivi i natječajiNovosti

JAVNI POZIV za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Općine Drnje u 2022. godini

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA U POLJOPRIVREDI OPĆINE DRNJE ZA 2022. GODINU ZAHTJEV – poticanje novih višegodišnjih nasada 2022...

29. travnja 2022.

Pročitajte više

Javni pozivi i natječajiNovosti

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA UZ JEZERO ŠODERICA NA PODRUČJU K.O. DRNJE

Javni natječaj za prodaju zemljišta uz jezero Šoderica na području k.o. Drnje...

14. travnja 2022.

Pročitajte više

Javni pozivi i natječajiNovosti

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Drnje

JAVNI NATJEČAJ za zakup poslovnog prostora za uslužne djelatnosti...

23. veljače 2022.

Pročitajte više

Javni pozivi i natječajiNovosti

JAVNI POZIV ZA PRODAJU TRAKTORSKE KOSILICE – ZGLOBNOG RIDERA STIGA SA PRIPADAJUĆIM PRIKLJUČCIMA

Javni poziv za prodaju traktorske kosilice – zglobni rider STIGA sa priključcima...

18. veljače 2022.

Pročitajte više

Javni pozivi i natječaji

Javni poziv na dostavu ponuda za malčiranje i orezivanje drveća i raslinja uz nerazvrstane ceste na području Općine Drnje

ODLUKA O ODABIRU – PILAR j.d.o.o. Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda (malčiranje i orezivanje drveća) JAVNI POZIV NA...

8. veljače 2022.

Pročitajte više