Dobrodošli na službene stranice Općine Drnje.

Odluke i akti Općinskog vijeća

NekategoriziranoNovostiOdluke i akti Općinskog vijeća

35. sjednica Općinskog vijeća Općine Drnje

Dana 27. svibnja 2024. godine održana je 35. sjednica Općinskog vijeća Općine Drnje sa sljedećim dnevnim redom: DNEVNI RED 1. Zapisnik...

31. svibnja 2024.

Pročitajte više

NovostiOdluke i akti Općinskog vijećaSjednice Općinskog vijeća

34. sjednica Općinskog vijeća Općine Drnje

Dana 14. ožujka 2023. godine održana je 34. sjednica Općinskog vijeća Općine Drnje sa slijedećim dnevnim redom: DNEVNI RED 1.Zapisnik...

25. ožujka 2024.

Pročitajte više

NovostiOdluke i akti Općinskog vijeća

34. sjednica Općinskog vijeća Općine Drnje

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Drnje, Goran Kolarek, sazvao je 34. sjednicu Općinskog vijeća Općine Drnje koja će se održati u...

8. ožujka 2024.

Pročitajte više

NovostiOdluke i akti Općinskog vijećaSjednice Općinskog vijeća

33. sjednica Općinskog vijeća Općine Drnje

Dana 19. prosinca 2023. godine održana je 33. sjednica Općinskog vijeća Općine Drnje sa slijedećim dnevnim redom Dnevni red: 1....

29. prosinca 2023.

Pročitajte više

NovostiOdluke i akti Općinskog vijećaSjednice Općinskog vijeća

32. sjednica Općinskog vijeća Općine Drnje

Dana 28. studenog 2023.g. održana je 32. sjednica Općinskog vijeća Općine Drnje dnevnim redom DNEVNI RED: Skraćeni zapisnik sa 31....

5. prosinca 2023.

Pročitajte više

NovostiOdluke i akti Općinskog vijećaSjednice Općinskog vijeća

31. sjednica Općinskog vijeća Općine Drnje

Dana 19. listopada 2023.g. održana je 31.sjednica Općinskog vijeća Općine Drnje sa sljedećim dnevnim redom DNEVNI RED: 1. Skraćeni...

30. listopada 2023.

Pročitajte više

NovostiOdluke i akti Općinskog vijećaSjednice Općinskog vijeća

30. sjednica Općisnkog vijeća Općine Drnje

Dana 13. rujna 2023. godine održana je 30. sjednica Općinskog vijeća Općine Drnje sa sljedećim dnevnim redom: DNEVNI RED:  ...

21. rujna 2023.

Pročitajte više

NovostiOdluke i akti Općinskog vijeća

29. sjednica Općinskog vijeća Općine Drnje

Dana 1. kolovoza 2023.g. održana je 29. sjednica Općinskog vijeća Općine Drnje sa sljedećim dnevnim redom: DNEVNI RED: 1. Skraćeni...

11. kolovoza 2023.

Pročitajte više

NovostiOdluke i akti Općinskog vijeća

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja na području Općine Drnje

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge na grobljima na području Općine Drnje ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete...

26. svibnja 2023.

Pročitajte više