Dobrodošli na službene stranice Općine Drnje.

Odluke i akti Općinskog vijeća

Odluke i akti Općinskog vijeća

Odluka o osnivanju gospodarske zone “CEGE” u Drnju

Odluka o osnivanju Cege Odluka o osnivanju GZ CEGE – izmjena 2015 ODLUKA – izmjena Odluke o osnivanju gospodarske zone CEGE...

20. svibnja 2022.

Pročitajte više

Odluke i akti Općinskog vijeća

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova na području Općine Drnje

Drnje-opći uvjeti – MLD USLUGE Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete ODLUKA o davanju koncesije MLD –...

9. veljače 2022.

Pročitajte više

Odluke i akti Općinskog vijeća

Odluka o cijenama najma društvenih domova

ODLUKA o cijenama najma društvenih domova...

24. studenoga 2021.

Pročitajte više

Odluke i akti Općinskog vijeća

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Drnje

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Drnje...

19. studenoga 2021.

Pročitajte više

Odluke i akti Općinskog vijeća

OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU OPĆINE DRNJE

OpćiUvjeti isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova – MLD USLUGE ZAKLJUČAK – opći uvjeti isporuke...

15. srpnja 2021.

Pročitajte više

Odluke i akti Općinskog vijeća

IMENOVANI MRTVOZORNICI NA PODRUČJU OPĆINE DRNJE

Izmjena Odluke ZAKLJUČAK – prijedlog za mrtvozornika...

21. siječnja 2021.

Pročitajte više

Odluke i akti Općinskog vijeća

Program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Općine Drnje

Program mjera poticanja razvoja poduzetništva – DRNJE 2020....

7. listopada 2020.

Pročitajte više

Odluke i akti Općinskog vijeća

Odluka o komunalnom redu na području Općine Drnje

Odluka o komunalnom redu Drnje – objava ODLUKA o dopunama Odluke o komunalnom redu Odluka o dopunama Odluke o komunalnom redu...

26. studenoga 2019.

Pročitajte više