Dobrodošli na službene stranice Općine Drnje.

Prostorni i urbanistički planovi

NovostiProstorni i urbanistički planovi

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU I. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GOSPODARSKE ZONE CEGE

ID UPU Cege – Odredbe za provođenje – pročišćeni tekst PPJR 2022 05 15 ID UPU GZ CEGE – ELABORAT – PPJR 2022 05...

1. lipnja 2022.

Pročitajte više

NekategoriziranoNovostiProstorni i urbanistički planovi

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za I. Izmjene i dopune UPU gospodarske zone CEGE

ODLUKA kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za I. IiD UPU gospodarske zone CEGE...

12. svibnja 2022.

Pročitajte više

NovostiProstorni i urbanistički planovi

Obavijest o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone “CEGE”

ODLUKA o izradi I. izmjene i dopune UPU CEGE ODLUKA o dopuni Odluke o izradi I. IiD UPU gospodarske zone CEGE...

28. veljače 2022.

Pročitajte više

Prostorni i urbanistički planovi

Pročišćeni tekst Prostornog plana uređenja Općine Drnje

Pročišćeni tekst Prostornog plana uređenja Općine Drnje...

14. svibnja 2021.

Pročitajte više

Prostorni i urbanistički planovi

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GOSPODARSKE ZONE “CEGE”

UPU Cege – Odluka UPU Cege – Elaborat – usvojeni plan 3c_UVJETI GRADNJE 3b_NACIN GRADNJE 3a_OBLICI 2c_VIO 2b_EKI_ES...

21. siječnja 2021.

Pročitajte više

Prostorni i urbanistički planovi

JAVNI UVID – PONOVNA (DRUGA) JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DRNJE

IZVJEŠĆE SA 2. JAVNE RASPRAVE ZA OBJAVU 1_KORISTENJE I NAMJENA POVRSINA PPJR2 17_11_2020 2_INFRASTRUKTURNI SUSTAVI 3_UVJETI ZA KORISTENJE...

23. studenoga 2020.

Pročitajte više

Prostorni i urbanistički planovi

JAVNA RASPRAVA o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja GOSPODARSKE ZONE “CEGE”

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI S PRILOZIMA OGLAS JAVNA RASPRAVA UPU CEGE UPU GZ CEGE – PRIJEDLOG ZA JAVNU RASPRAVU...

15. svibnja 2020.

Pročitajte više