Dobrodošli na službene stranice Općine Drnje.

Prostorni i urbanistički planovi

NovostiProstorni i urbanistički planovi

Poziv na javnu raspravu za Studiju utjecaja na okoliš OBILAZNICE KOPRIVNICA, nositelja zahvata Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb

Obavještavamo sve zainteresirane o održavanju javne rasprave za Studiju utjecaja na okoliš OBILAZNICE KOPRIVNICE nositelja zahvata...

2. lipnja 2023.

Pročitajte više

Prostorni i urbanistički planovi

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone “Cege”

ID UPU Cege – Odredbe za provođenje – pročišćeni tekst ID UPU GZ CEGE – ELABORAT Odluka o donošenju Izmjena i dopuna...

3. kolovoza 2022.

Pročitajte više

NovostiProstorni i urbanistički planovi

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU I. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GOSPODARSKE ZONE CEGE

Točka 5. – Izvješće o javnoj raspravi I IiD UPU CEGE ID UPU Cege – Odredbe za provođenje – pročišćeni tekst PPJR...

1. lipnja 2022.

Pročitajte više

NekategoriziranoNovostiProstorni i urbanistički planovi

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za I. Izmjene i dopune UPU gospodarske zone CEGE

ODLUKA kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za I. IiD UPU gospodarske zone CEGE...

12. svibnja 2022.

Pročitajte više

NovostiProstorni i urbanistički planovi

Obavijest o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone “CEGE”

ODLUKA o izradi I. izmjene i dopune UPU CEGE ODLUKA o dopuni Odluke o izradi I. IiD UPU gospodarske zone CEGE...

28. veljače 2022.

Pročitajte više

Prostorni i urbanistički planovi

Pročišćeni tekst Prostornog plana uređenja Općine Drnje

Pročišćeni tekst Prostornog plana uređenja Općine Drnje...

14. svibnja 2021.

Pročitajte više

Prostorni i urbanistički planovi

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GOSPODARSKE ZONE “CEGE”

UPU Cege – Odluka UPU Cege – Elaborat – usvojeni plan 3c_UVJETI GRADNJE 3b_NACIN GRADNJE 3a_OBLICI 2c_VIO 2b_EKI_ES...

21. siječnja 2021.

Pročitajte više

Prostorni i urbanistički planovi

JAVNI UVID – PONOVNA (DRUGA) JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DRNJE

IZVJEŠĆE SA 2. JAVNE RASPRAVE ZA OBJAVU 1_KORISTENJE I NAMJENA POVRSINA PPJR2 17_11_2020 2_INFRASTRUKTURNI SUSTAVI 3_UVJETI ZA KORISTENJE...

23. studenoga 2020.

Pročitajte više