OPĆINA DRNJE

 

Lipanj 2017.

Smanjenje plaće Općinskom načelniku s neto plaće 7200 kn na 5800 kn, ukidanje naknada za Općinsko vijeće Općinskim vijećnicima.

2018.

Projekti u izvođenju

1. Izgradnja parkinga na groblju u Torčecu
2. Izgradnja mosta u Torčecu
3. Izrada poljoprivredne strategije

2019.

Realizirano u 2019.

1. Izgradnja ograde na groblju u Drnju i Torčecu
2. Obnova mrtvačnice, zgrada društvenih namjena
3. Adaptacija zgrade vrtica Čarobni park
4. Rekonstrukcija prometnice u Torčecu, adaptacije ceste u Drnju
5. Sanacija odlagališta

2020.

Projekti u najavi

1. Izgradnja reciklažnog dvorišta i sortirnice
2. Izgradnja vodenih igrala

OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENICA

 

DJELATNICI OPĆINE

 

OPĆINSKO VIJEĆE

 

PREDSJEDNIK

Goran Kolarek, grupa birača

POTPREDSJEDNICE

Maja Orehovački, grupa birača
Ana Šimunić, HSS

ČLANOVI

Davor Šamonik, grupa birača
Silvio Bači, grupa birača
Zoran Novak, SDP
Petra Kraljić, SDP
Daniel Slavko Loth, HDZ
Silvana Premec, HDZ
Nenad Šarec, HSS
Mirko Jukić, HNS

626762676267

DOKUMENTI OPĆINSKOG VIJEĆA - ARHIVA