Dobrodošli na službene stranice Općine Drnje.

Poziv za 28. sjednicu Općinskog vijeća Općine Drnje

4. svibnja 2023.

Poziv – 28. sjednica Općinskog vijeća
Točka 1. – SKRAĆENI ZAPISNIK – 27. sjednica 16.3.2023.
Točka 2. – Godisnji izvjestaj o izvrsenju za 2022.
Točka 2. – IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA ZA 2022. GODINU
Točka 2. – IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJA PO DANIM ZAJMOVIMA U 2022. GODINI
Točka 2. – IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE ZA 2022. GODINU
Točka 2. – IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE ZA 2022. GODINU
Točka 2. – IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVACA I KAPITALA U 2022. GODINI
Točka 3.a – IZVJEŠĆE o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Drnje za 2022. godinu
Točka 3.a – Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture 2022
Točka 3.b – IZVJEŠĆE o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Drnje u 2022. godini
Točka 3.b – ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture 2022
Točka 3.c – IZVJEŠĆE o izvršenju Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2022. godini
Točka 3.c – Zaključak o usvajanju Izvješća o namjenskom korištenju sredstava NZZNIZUP 2022
Točka 3.d – IZVJEŠĆE o izvršenju Programa potpora u poljoprivredi Općine Drnje za 2022. godinu
Točka 3.d – ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa potpora u poljoprivredi 2022
Točka 3.e – IZVJEŠĆE o izvršenju Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Drnje u 2022. godini
Točka 3.e – Zaključak – izvješće protupožarna i civilna zaštita 2022
Točka 3.f – IZVJEŠĆE o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Drnje u 2022. godini
Točka 3.f – Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju 2022
Točka 3.g – IZVJEŠĆE o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Drnje u 2022. godini
Točka 3.g – Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa 2022
Točka 3.h – IZVJEŠĆE o izvršenju Programa utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine Drnje u 2022. godini
Točka 3.h – Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava vodnog doprinosa 2022
Točka 4. – IZVJEŠĆE o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Drnje u 2022. godini
Točka 4. – Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi 2022
Točka 5. – LEKOM GRAD, prijedlog Općih uvjeta isporuke usluge ukopa pokojnika unutar groblja na području Općine Drnje
Točka 5. – LEKOM GRAD, Zahtjev za suglasnost i prihvaćanjem Općih uvjeta ukopa
Točka 5. – Opći uvjeti Ukopa
Točka 5. – ZAKLJUČAK – opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika 2023
Točka 6. – ODLUKA – izmjena Odluke o upravljanju grobljima
Točka 7. – Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika JUO
Točka 9. – Odluka o jednokratnoj novčanoj potpori za novorođeno dijete
Točka 10. – Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za 2023. godinu
Točka 11. – KOMUNALAC – IZVJEŠĆE O RADU DAVATELJA JAVNE USLUGE ZA 2022. GODINU
Točka 11. – ZAKLJUČAK-Izvješće o radu davatelja javne usluge za 2022
Točka 12. – ODLUKA – početak nabave za izgradnju prometnice u gospodarskoj zoni Cege

Last modified: 4. svibnja 2023.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)