Dobrodošli na službene stranice Općine Drnje.

Poziv za 35. sjednicu Općinskog vijeća

13. prosinca 2019.

poziv – 35. sjednica
2. Izmjena programa – održavanje komunalne infrastrukture 2019 (1)
3. rebalansDRNJE 3 razina
Izmjena plana – socijalna skrb 2019
Izmjena programa – kultura 2019.
Izmjena PROGRAMA – nam.tr. promjena namjene poljoprivrednog zemljišta u 2019.g.
Izmjena programa – predškolski odgoj 2019.
Izmjena programa – sport 2019.
Izmjena PROGRAMA – vatrogastvo civilna zaštita i HGSS 2019
Izmjena PROGRAMA – zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 2019.g.
IZMJENA PROGRAMA GRAĐENJA 2019.
ODLUKA – komunalno-poljoprivredni redar, izmjena sporazuma
Odluka o izmjenama Odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Drnje za 2019. godinu
Odluka o izmjenama Odluke o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka u 2019. godini – Drnje
Odluka o izvršavanju za 2020
Plan – socijalna skrb 2020
Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda_Drnje 2020
PROGRAM – predškolski odgoj 2020
Program – sredstva za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta 2020
PROGRAM – sufinanciranje vodovodnog priključka 2020
PROGRAM – šumski doprinos 2020
PROGRAM – utrošak sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta 2020
PROGRAM – vatrogastvo civilna zaštita i HGSS 2020
PROGRAM – vodni doprinos 2020
PROGRAM GRAĐENJA 2020
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI za 2020
PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU za 2020
Program održavanja komunalne infrastrukture 2020
Program utroška sredstava od legalizacije 2020
PRORACUN ZA 2020 3 razina
SKRAĆENI ZAPISNIK – 34. sjednica 19.11.2019.
JAVNOST RADA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DRNJE

Last modified: 13. prosinca 2019.

Comments are closed.