Dobrodošli na službene stranice Općine Drnje.

Poziv za 49. sjednicu Općinskog vijeća

4. veljače 2021.

poziv – 49. sjednica
ZAPISNIK – 48. sjednica 28.12.2020. – email
JAVNOST RADA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DRNJE
ODLUKA O OBAVLJANJU DIMNJAČARSKIH POSLOVA
OPĆI UVJETI ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE OBAVLJANJA DIMNJAČARSKIH POSLOVA
Program potpora u poljoprivredi 2021
Odluka – početak nabave za košnju zelenih površina, vijeće
Odluka – početak nabave za malčiranje uz nerazvrstane ceste, vijeće
Odluka – početak nabave za poljske puteve, vijeće
ODLUKA o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi – parkiralište i groblje Torčec
UPU Jezero Šoderica_mjerodavno_KPP
1. Korištenje i namjena površina_KPP
2.1. Prometna i ulična mreža_KPP
2.2. Komunalna i infrastrukturna mreža_KPP
3. Uvjeti korištenja uređenja i zaštite površina_KPP
4.1. Način gradnje_KPP
4.2. Uvjeti gradnje_KPP
5. Prometno rješenje i faze gradnje_KPP
IZVJEŠĆE UPU JEZERO ŠODERICA ZA OBJAVU
III ID PPUO DRNJE – KPP rev 01 – 04_01_2021 (1)
III IDF PPUO DRNJE – ODREDBE ZA PROVOĐENJE – pročićeni tekst – KPP 18_12_2020
1_KORISTENJE I NAMJENA POVRSINA KPP 18_12_2020
2_INFRASTRUKTURNI SUSTAVI KPP 18-12-2020
3_UVJETI ZA KORISTENJE KPP 18_12_2020
4-1_GP NASELJA DRNJE I BOTOVO KPP 18_12_2020
4-2_GP NASELJA TORCEC KPP 18_12_2020
4-3_IP UZ JEZERO SODERICA KPP 18_12_2020
4-4_GRADEVINSKA PODRUCJA I EKSPLOATACIJSKA POLJA KPP 18_12_2020
4-5_IZDVOJENO GP TURISTICKO-UGOSTITELJSKE NAMJENE KPP 18_12_2020
4-6_IZDVOJENO GP SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE KPP 18_12_2020
IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI III. IiD PPUO DRNJE ZA OBJAVU
IZVJEŠĆE SA 2. JAVNE RASPRAVE ZA OBJAVU

Last modified: 4. veljače 2021.

Comments are closed.