Dobrodošli na službene stranice Općine Drnje.

Pravo na pristup informacijama

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti:

Pisanim putem na adresu:

Općina Drnje
Trg kralja Tomislava 29
48322 Drnje

Putem elektroničke pošte:


Telefonom na broj:

+385 (0)48 831 405


Službenik za informiranje:

NIKOLA GRČIĆ, mag. oec., pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

Asset lista

Informacije o registrima koje vodi Općina Drnje (uključujući i one s otvorenim podacima i one na kojima postoje zakonska ograničenja za objavu). 

Sadrži informacije o evidencijama, očevidnicima, popisima, bazama, registrima koje Općina Drnje vodi temeljem propisa iz svog djelokruga ili po nekoj drugoj osnovi.

NE SADRŽI same registre (već informacije o njima).

Dokumenti koji se odnose na javnu nabavu, opće i administrativne poslove, zaštitu na radu, pristup informacijama, bespovratna sredstva (dokumenti iz ostalih točaka članka 10. stavka 1. ZPPI) ne smatraju se registrima i bazama iz djelokruga TJV i ne unose se u asset listu.