Dobrodošli na službene stranice Općine Drnje.

Projekt Zaposli i pomozi 2

Europski socijalni fond plus

Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.
ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE

NAZIV PROJEKA: „Zaposli i pomozi 2“

PROGRAM PROJEKTA: Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.

FOND: Europski socijalni fond plus

NADLEŽNO TIJELO: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.336.500,00 EUR

IZNOS POTPORE EUROPSKE UNIJE: 1.336.500,00 EUR

TRAJANJE PROJEKTA: 36 mjeseci (usluga 33 mjeseca)

KORISNIK BESPOVRATNIH SREDSTAVA IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA: Općina Drnje

PROJEKTNI PARTNERI: 

  1. Općina Đelekovec
  2. Općina Koprivnički Bregi
  3. Općina Koprivnički Ivanec
  4. Općina Legrad
  5. Općina Gola

O PROJEKTU

Kroz projekt „Zaposli i pomozi 2“ zaposlit će se 27 pružatelja usluga s područja općina Drnje, Đelekovec, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad i Gola – na period od 33 mjeseca koji će pružati usluge potpore i podrške za 162 pripadnika ciljne skupine, odnosno starijih osoba i osoba s invaliditetom – uz osiguranje mjesečnih paketa kućanskih potrepština, te pružanja pomoći pri organiziranju prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.), obavljanju kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.), održavanju osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.), uz zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Cilj projekta predstavlja povećanje socijalne uključenosti i prevenciju institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi uz zadovoljavanje osnovne svrhe istog kroz pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom na području općina Drnje, Đelekovec, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad i Gola.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI

Odnose se prvenstveno na pružanje usluga potpore i podrške, nabavu i podjelu paketa potrepština pripadnicima ciljne skupine uz zapošljavanje 27 pružatelja usluga, te praćenje i kontrolu izvršenih usluga, nabavu i podjelu paketa, komunikaciju i vidljivost te upravljanje projektom i administraciju.

KONTAKT
Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, slobodno nas kontaktirajte.

Nikola Grčić

VODITELJ PROJEKTA
Općina Drnje
Trg kralja Tomislava 29
48322 Drnje
tel: 048/831-405
mob: 099/2139451
e-mail: opcinadrnje@gmail.com

“Zajedno do fondova EU“
„Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Općine Drnje “

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 

2021.-2027. u sklopu Programa Učinkoviti ljudski potencijali.