Dobrodošli na službene stranice Općine Drnje.

Projekt Zaposli i pomozi

Europski socijalni fond

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
Zaželi – Program zapošljavanja žena – faza III

NAZIV PROJEKA: „Zaposli i pomozi“

PROGRAM PROJEKTA: Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

FOND: Europski socijalni fond

NADLEŽNO TIJELO: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.137.120,00 kuna (150.921,76 EUR)

IZNOS POTPORE EUROPSKE UNIJE: 1.137.120,00 kuna (150.921,76 EUR)

TRAJANJE PROJEKTA: 8 mjeseci

KORISNIK BESPOVRATNIH SREDSTAVA IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA: Općina Drnje

PROJEKTNI PARTNERI: 

  1. Općina Đelekovec
  2. Općina Peteranec
  3. Općina Legrad
  4. Općina Gola
  5. Centar za socijalnu skrb Koprivnica
  6. Hrvatski zavod za zapošljavanje područni ured Križevci

O PROJEKTU

Kroz projekt „Zaposli i pomozi“ zapošljava se 23 žena pripadnica ciljane skupine s područja općina Drnje, Đelekovec, Peteranec, Legrad i Gola – na period od 6 mjeseci koje pružaju usluge potpore i podrške za 140 krajnjih korisnika, odnosno starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju – kojima će se pružati pomoć u dostavi namirnica, pripremi obroka, oblačenju i svlačenju, socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova i pomagala, plaćanje računa i sl.), briga o higijeni, pomoć putem razgovora i druženja te uključivanje u društvo te pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

Specifični cilj projekta predstavlja osnaživanje i unaprjeđenje radnog potencijala teže zapošljivih žena s nižom i srednjom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici s ciljem ublažavanja posljedica njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te poticanje socijalne uključenosti i povećanje razine kvalitete života krajnjih korisnika na području općina Drnje, Đelekovec, Peteranec, Legrad i Gola.


PROJEKTNE AKTIVNOSTI

Odnose se prvenstveno na zapošljavanje žena iz ciljane skupine u svrhu potpore i podrške starijim i/ili nemoćnim osobama kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici te Promidžbu i vidljivost projekta. Prva aktivnost podrazumijeva zapošljavanje žena pripadnica ranjivih skupina koje će pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju uz isporuku najmanje 6 paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština te praćenje i kontrolu rada zaposlenih žena.

Promidžba i vidljivost projekta obuhvaća objave članaka na regionalnim Internet portalima te na web stranicama Prijavitelja i Partnera, izradu promotivnih materijala, te organizaciju početne i završne konferencije.

 

KONTAKT
Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, slobodno nas kontaktirajte.

Nikola Grčić

 

VODITELJ PROJEKTA
Općina Drnje
Trg kralja Tomislava 29
48322 Drnje
tel: 048/831-405
mob: 099/2139451
e-mail: opcinadrnje@gmail.com

Više o EU fondovima možete saznati na:

  1. https://strukturnifondovi.hr/
  2. http://www.esf.hr/

“Zajedno do fondova EU“
„Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Općine Drnje “

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.