Dobrodošli na službene stranice Općine Drnje.

Registar komunalne infrastrukture

Općina Drnje kao jedinica lokalne samouprave dužna je ustrojiti i voditi registar komunalne infrastrukture.

Komunalna infrastruktura je javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu odnosno suvlasništvu jedinice lokalne samouprave i/ili osobe koja obavlja komunalnu djelatnost.

Komunalnu infrastrukturu čine:

Svi pojmovi komunalne infrastrukture definirani su u članku 60. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Komunalna infrastruktura stječe status javnog dobra u općoj uporabi danom njezine izgradnje, uređenja, odnosno stupanja na snagu odluke o proglašenju javnog dobra u općoj uporabi.

Komunalna infrastruktura upisuje se u zemljišne knjige kao javno dobro u općoj uporabi.

Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije

PRATITE SVE DOGAĐAJE, INFORMACIJE I NOVOSTI IZ NAŠEG KRAJA.