Dobrodošli na službene stranice Općine Drnje.

Stožer civilne zaštite

NIKOLA GRČIĆ

Načelnik Stožera

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Zadaće koje ono obavlja odnose se na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, pripremanje detaljnih i specifičnih radnih operativnih postupaka od značaja za koordiniranje djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite, upravljanje reagiranjem sustava civilne zaštite, obavljanje poslova informiranja javnosti i predlaganje donošenja Odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi.

Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije

PRATITE SVE DOGAĐAJE, INFORMACIJE I NOVOSTI IZ NAŠEG KRAJA.