DJEČJI VRTIĆ IGRA - PO DRNJE

 

Dječji vrtić IGRA osnovan je 16. travnja 2014. godine Rješenjem Trgovačkog suda u Varaždinu, a od 01. rujna 2021. godine temeljem Ugovora o zakupu poslovnog poslovnog prostora radi obavljanja djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja otpočeo je sa radom u područnom objektu u Drnju. Dječji vrtić čine dvije skupine „Kapljice“ i „Točkice“.

 

Radno vrijeme: 6:00 – 16:00
Adresa: Trg kralja Tomislava 26, Drnje
Telefon: +385 48 733 159
E-mail: djecji.vrtic.igra@gmail.com
OIB: 89374780709
MB: 04208609
Ravnateljica: Gabrijela Golub, prof.
Zaposlene na radnom mjestu Odgajateljice: Katarina Tomašić Žuljić, Adrijana Široki, Mirela Štragelj i Petra Huđ
Pomoćno-tehničko osoblje: Mihaela Mihalić

Novosti

Dokumenti

ŽUPA

 

Župna crkva u Drnju – Crkva rođenja Blažene Djevice Marije

U kanonskoj vizitaciji iz 1643. godine spominje se kapela Sv. Jurja u Drnju, ali nije dan njen opis. Kako se 1643. u Drnju spominje kapela, a 1649. godine župna crkva, možemo zaključiti da je drnjanska župa obnovljena između 1643. i 1649. godine. Ona je tada obuhvaćala prostor ukinutih srednjovjekovnih katoličkih župa u Drnju, Torčecu, Peterancu, Đelekovcu i Strugi. Druga kanonska vizitacije župe Sv. Jurja mučenika u Drnju je bila 14. prosinca 1649. godine, a osim župne crkve Sv. Jurja spominju se crkva Sv. Apostola Petra i Pavla u Peterancu, kapela Sv. Marka u Sigecu, crkva Sv. Stjepana Kralja u Torčecu i kapela Blažene Djevice Marije u Đelekovcu (tom su kapelom upravljali nekad drnjanski župnik, a ponekad župnik iz Imbriovca). Đelekovečka kapela je kasnije definitivno ušla u sastav župe Imbriovec.

6585
6509

Prvi detaljniji opis postoji u kanonskoj vizitaciji iz 1659. godine župna crkva Sv. Jurja mučenika u Drnju je bila drvena, iznutra i izvana pobijeljena. U Drnju su župljani 1659. i 1660. godine gradili novu (najvjerojatnije drugu po redu) župnu crkvu Sv. Jurja. Crkva je ubrzo bila dovršena, a to se vidi iz kanonskih vizitacija 1663. i 1665. godine. Za nekoliko godina je crkva toliko propala da se morala graditi nova. Vrlo je informativan podatak da su u Drnju 1719. godine varaždinski tesari gradili oko četri mjeseca (od 6. svibnja do 14. rujna) novu drvenu crkvu veličine 25 X 7 metara. Ta je crkva nestala tek oko 1845. godine, a izgled joj je sačuvan u bakrorezu iz sredine 18. ili početka 19. stoljeća. Župna crkva je 1738. godine i dalje bila drvena sa ravnim neobojenim svodom, nije bila pobijeljena, imala je dobra vrata i ključanicu. Toranj je bio drven, obojen na vrhu, a u njemu su bila zvona. U crkvi su bila tri oltara. Glavni je bio Sv. Jurja, na lijevoj strani je bio oltar Blažene Djevice Marije, a na desnoj Sv. Mavra.

U najnovije vrijeme je na glavnom oltaru postavljeno obojeno pozlaćeno svetohranište. Godine 1739. je na glavni oltar postavljen kip Majke Božje. U vrijema župnika Grgura Petrasa crkva je dobila novi oltar. Glavni oltar je naručen kod kipara Stjepana Severina iz Križevaca. Odbornik ili crkvenjak župne crkve Mihael Kovačić je sanjao san u kojem mu se javlja da se usred oltara postavi statua Majke Božje kojoj će se utjecati svi sa svojim potrebama tražeći utjehe. Taj kip je bio zatvoren u jednoj za njega načinjenoj kutiji koja je visjela na zidu da se bolje vidi iz daleka jer je novi oltar bio nizak. U kanonskoj vizitaciji iz 1778. godine piše da je nekada postojalo groblje oko župne crkve u Drnju, kako su se grobovi nagomilavali vojne su vlasti odredile za pokapanje drugo mjesto, udaljeno četvrt sata od župne crkve u Drnju usred polja, gdje je bila podignuta kapela Sv. Filipa. Te su godine preseljena sva groblja u župi iz područja oko kapela na prostor izvan sela.

6508

Kapela Presvetog Srca Isusova u Torčecu

 

              

SPORT

 
NK „Tomislav“ Drnje
Braće Mesarić 10, Botovo 48322 Drnje Tel: +385 48 831 433, tel :099/665-2315 E-mail: nktomislav.drnje@gmail.com
NK „Tomislav“ Drnjepredsjednik: Ivan Mihalić
NK „Podravec“ Torčec
Podravska 73, Torčec 48322 Drnje Mob: +385 98 154 5756 E-mail: nkpodravec@hotmail.com
NK „Podravec“ Torčecpredsjednik: Dražen Kuzmić
ŠRK „Amur“ Drnje – Botovo
Trg kralja Tomislava 29 48322 Drnje Mob: +385 98 699 290 E-mail: srkamur@gmail.com
ŠRK „Amur“ Drnje – Botovopredsjednik: Krunoslav Štefanec
ŠRK „Štuka“ Torčec
Podravska 3a, Torčec, 48322 Drnje Mob: +385 98 902 9559
ŠRK „Štuka“ Torčecpredsjednik: Goran Matijašić
ŽKK ``DHP &Gola`` Drnje
Mije Šimeka 54 48000 Koprivnica Mob: +385 98 960 3940 E-mail: zeljkogolubicdhp@gmail.com
ŽKK ``DHP &Gola`` Drnjepredsjednik: Željko Golubić
LU „Fazan“ Drnje
Koprivnička 13, Torčec 48322 Drnje Mob: +385 98 935 3736 E-mail: mario.smolak@inet.hr
LU „Fazan“ Drnjepredsjednik: Mario Smolak

Udruga žena "Hrvatsko srce"

 

predsjednik: Vesna Antolić

Udruga žena «Hrvatsko srce» iz Drnja djeluje dugi niz godina. Ideja o okupljanju krenula je 1936. godine kada je na inicijativu tadašnjeg doktora Tomašića i njegove supruge, održan prvi tečaj za kuhanje. Već 1937. godine desetak žena izradile su (ručno) narodne nošnje različitih motiva. U tome su im pomogli opet dr. Tomašić i supruga, a nekoliko su puta bile gošće gospođe Marije Radić. Uz njihovu pomoć dolazile su do uzoraka za narodni vez. Jednom su organizirano išle na grob Stjepana Radića gdje su govorile stihove narodnih pjesama. Danas o tim vremenima svjedoči vrlo mali broj članova koje su još žive. Kao udruga bile su nazočne na svim skupovima u to vrijeme (u Torčecu, Đelekovcu, u Varaždinskim Toplicama…) Danas o tome govore fotografije iz tog doba. Prva predsjednica je bila Klara Fabuš iz Drnja.

6530
6531

Tijekom vremena sve više žena su uključivalo u rad društva. Nakon rata žene su se uključile u rad društva proizašlo iz rata (AFŽ-a). Zapažen rad društva bio je svih tih godina, a bilo je uključeno puno žena bez obzira na svjetonazor. Bilo je to vrijeme obnove života. Bile su uključene u događanja oko elektrifikacije, gradnje ceste, organizirale su tečaj kuhanja (sa velikim odazivom u selu), tečaj krojenja i šivanja, gradnju Paviljona i proslavu oko otvaranja, u svim proslavama DVD-a koje ima dugu tradiciju. O svim tim događajima svjedoče fotografije i ostali materijali. Društvo mijenja naziv te postaje Društvo «Napredna žena» a kasnije Aktiv žena Drnje. Uz sva politička previranja žene Drnja nisu nikad prihvatile jednoumlje bilo koje vrste, već im je jedini cilj bio briga o selu i ljudima te pomoć ženama i svim mještanima. Tako je to ostalo do danas. Na temelju tradicije 2001. godine društvo uzima ime «Hrvatsko srce» Drnje (kasnije Udruga žena «Hrvatsko srce») prihvativši ideju o vjernosti domoljubnim vrijednostima.

Danas u društvu aktivno radi pedesetak članica te se možemo pohvaliti stabilnošću rada u udruzi gdje nije došlo do raskola među članicama (kao u mnogim mjestima) iako se zna da su aktivne članice i vođe društva članice (osobno) u političkim strankama, da se to nikad ne osjeća u društvu. Različitost ideja samo nam pomaže u još boljem osmišljavanju rada.

 

Naša su područja djelovanja tijekom svih godina poznata, a uvijek «dodamo» i nove akcije.

 

6533

Danas djelujemo programom koji je zacrtan u mnogim segmentima:

 

1. Na prvom mjestu je rad u selu i općini gdje nema manifestacije gdje žene nisu (od uređenja sela i prostorija, proslava Dana Općine Drnje te suradnja sa svim udrugama…)
.

 

2. Posebno se ističemo na kulturnom polju. Upoznajemo mnoge znamenitosti naše domovine, posjećujemo kazališne predstave u Zagrebu i Koprivnici, organizirale smo promocije knjiga i izložaba gosp. Ivana Večenaja, gđe. Nade Dombaj, gosp. Hrvoja Petrića, gosp. Stanka i Alena Đereka, gđe. Darinke Fištrek…
Posebno smo na tom polju zagovornici naših domaćih pjesnika te smo niz godina organizirale skupove sa kulturno – umjetničkim programom istupivši mjesto posebno domaćem pjesniku, čije ime nosi naša škola, Franu Koncelaku.
U sklopu udruge djeluje i pjevačka, dramska, recitatorska i plesna skupina. Među udrugama županije poznate smo po organizaciji «Dranjanskog Đurđeva» nastojeći otkinuti od zaborava događaje kao što je bilo Đurđevo (prodaja i razmjena slugu za cijelu sjeverozapadnu Hrvatsku). Zaštitnik društva je Sv. Juraj. Područje koje nas posebno interesira je etnografija. Prigodom obilježavanja 70. obljetnice rada Udruge napravljena je promocija narodnih nošnji koje su napravljene prema sačuvanim nošnjama i dijelovima nošnji iz 1937. godine. Izrađeno je 6 narodnih nošnji. Na tome nismo stale, nadamo se da još članica bude se odlučilo na izradu nošnji. Narodne običaje i plesove istražujemo dugo godina, a bavimo se mišlju o izradi monografije o udruzi.

 

3. Naš rad na zdravstvenom polju sastoji se godinama na zdravstvenom prosvjećivanju (predavanja, dobrovoljno davanje krvi i organizaciji pregleda žena). O tom području vodi brigu Odbor za zdravstvo u udruzi.
Također redovito posjećujemo bolesne članice naše udruge.
U sklopu zdravstvene brige djeluje i socijalna skupina vodeći brigu o pomoći koja je ponekad potreba. Ovaj dio posebno je došao do izražaja tijekom domovinskog rata kada su žene udomile izbjeglice (najviše iz okolice Pakraca i Lipika). S nekima i danas održavamo prijateljske odnose. Sakupljamo svake godine pomoć za organizaciju Crvenog križa, pa smo tako sakupile hranu i pomoć za Knin. Redovito posjećujemo djecu branitelja prigodom blagdana.

 

4. Vjera nas održava i daje nam snagu. Glede toga tijekom godina sudjelovale smo u uređenju Crkve i Župnog dvora te pomogle u organizaciji i pomoći mjesnom župniku oko organizacije obilježavanja blagdana naše župe.

 

5. Kaže se da je sport važan za zdravlje pa i u tome imamo udjela takmičeći se kao gosti drugih udruga kod susreta.

 

6. Suradnja sa ostalim društvima održavamo redovito u našoj županiji i van nje.

 

U mjesecu travnju 2007. godine obilježena je 70. obljetnica rada Udruge, a iste godine Udruga je primila dva priznanja, i to: Zahvalnicu Koprivničko-križevačke županije i Zahvalnicu Općine Drnje.

 

U 2008. godini Udruga nastavlja svoj rad na očuvanju tradicijskih običaja svoga mjesta. Odlučile smo oteti od zaborava neke stare pjesme (i nove) te ih snimiti na CD kako bi ostale zabilježene iza nas. Promocija CD-a planira se za mjesec travanj 2008. godine kojom prilikom bi Udruga žena uredila etno sobu pri Osnovnoj školi „Fran Koncelak“ Drnje.

OSTALE UDRUGE I DRUŠTVA

 
Crkvena 34 48322 Drnje Mob: +385 98 131 3248 E-mail: vesna1501.antolic@gmail.com
Udruga žena „Hrvatsko srce“ Drnjepredsjednik: Vesna Antolić
Braće Radić 44, Torčec 48322 Drnje Mob: +385 98 836 791
Udruga žena Torčecpredsjednik: Sabrina Zajec
Trg kralja Tomislava 29 48322 Drnje Mob: +385 98 921 4459
UHDDR Drnjepredsjednik: Ivan Mihalić
Braće Radića 83 48322 Drnje Mob: +385 99 644 4317
Dobrovoljno vatrogasno društvo Drnjepredsjednik: Miroslav Vidak
Koprivnička 24, Torčec 48322 Drnje Mob: +385 98 906 8533
Dobrovoljno vatrogasno društvo Torčecpredsjednik: Damir Mikulec
Stjepana Pašice 3 48322 Drnje Mob: +385 98 130 4946
GD Crvenog križa Koprivnica, ogranak Drnjepredsjednik: Štefica Petrović

Udruga žena Torčec

 

predsjednik: Sabrina Zajec