Dobrodošli na službene stranice Općine Drnje.

Život u Drnju

“Nemojte se truditi da samo vi budete dobri, već da i svijet što ga iza sebe ostavljate postane dobar.” Bertolt Brecht

Obrazovanje

Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije

PRATITE SVE DOGAĐAJE, INFORMACIJE I NOVOSTI IZ NAŠEG KRAJA.