Dobrodošli na službene stranice Općine Drnje.

Župa

Župna crkva u Drnju – Crkva rođenja Blažene Djevice Marije

U kanonskoj vizitaciji iz 1643. godine spominje se kapela Sv. Jurja u Drnju, ali nije dan njen opis. Kako se 1643. u Drnju spominje kapela, a 1649. godine župna crkva, možemo zaključiti da je drnjanska župa obnovljena između 1643. i 1649. godine. Ona je tada obuhvaćala prostor ukinutih srednjovjekovnih katoličkih župa u Drnju, Torčecu, Peterancu, Đelekovcu i Strugi. Druga kanonska vizitacije župe Sv. Jurja mučenika u Drnju je bila 14. prosinca 1649. godine, a osim župne crkve Sv. Jurja spominju se crkva Sv. Apostola Petra i Pavla u Peterancu, kapela Sv. Marka u Sigecu, crkva Sv. Stjepana Kralja u Torčecu i kapela Blažene Djevice Marije u Đelekovcu (tom su kapelom upravljali nekad drnjanski župnik, a ponekad župnik iz Imbriovca). Đelekovečka kapela je kasnije definitivno ušla u sastav župe Imbriovec.

Prvi detaljniji opis postoji u kanonskoj vizitaciji iz 1659. godine župna crkva Sv. Jurja mučenika u Drnju je bila drvena, iznutra i izvana pobijeljena. U Drnju su župljani 1659. i 1660. godine gradili novu (najvjerojatnije drugu po redu) župnu crkvu Sv. Jurja. Crkva je ubrzo bila dovršena, a to se vidi iz kanonskih vizitacija 1663. i 1665. godine. Za nekoliko godina je crkva toliko propala da se morala graditi nova. Vrlo je informativan podatak da su u Drnju 1719. godine varaždinski tesari gradili oko četri mjeseca (od 6. svibnja do 14. rujna) novu drvenu crkvu veličine 25 X 7 metara. Ta je crkva nestala tek oko 1845. godine, a izgled joj je sačuvan u bakrorezu iz sredine 18. ili početka 19. stoljeća. Župna crkva je 1738. godine i dalje bila drvena sa ravnim neobojenim svodom, nije bila pobijeljena, imala je dobra vrata i ključanicu. Toranj je bio drven, obojen na vrhu, a u njemu su bila zvona. U crkvi su bila tri oltara. Glavni je bio Sv. Jurja, na lijevoj strani je bio oltar Blažene Djevice Marije, a na desnoj Sv. Mavra.

U najnovije vrijeme je na glavnom oltaru postavljeno obojeno pozlaćeno svetohranište. Godine 1739. je na glavni oltar postavljen kip Majke Božje. U vrijema župnika Grgura Petrasa crkva je dobila novi oltar. Glavni oltar je naručen kod kipara Stjepana Severina iz Križevaca. Odbornik ili crkvenjak župne crkve Mihael Kovačić je sanjao san u kojem mu se javlja da se usred oltara postavi statua Majke Božje kojoj će se utjecati svi sa svojim potrebama tražeći utjehe. Taj kip je bio zatvoren u jednoj za njega načinjenoj kutiji koja je visjela na zidu da se bolje vidi iz daleka jer je novi oltar bio nizak. U kanonskoj vizitaciji iz 1778. godine piše da je nekada postojalo groblje oko župne crkve u Drnju, kako su se grobovi nagomilavali vojne su vlasti odredile za pokapanje drugo mjesto, udaljeno četvrt sata od župne crkve u Drnju usred polja, gdje je bila podignuta kapela Sv. Filipa. Te su godine preseljena sva groblja u župi iz područja oko kapela na prostor izvan sela.

Kapela Presvetog Srca Isusova u Torčecu

Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije

PRATITE SVE DOGAĐAJE, INFORMACIJE I NOVOSTI IZ NAŠEG KRAJA.