Dobrodošli na službene stranice Općine Drnje.

Poziv za mlade na sudjelovanje na Dijalogu EU s mladima

12. srpnja 2019.

Dijalog EU-a s mladima uspostavljen je kao jedan od instrumenata dijaloga s mladima i organizacijama koji se bave s mladima i služi kao platforma za kontinuirane zajedničke konzultacije o izazovima, temama i prioritetima od značaja za mlade.
Trenutno se provodi 7. ciklus Dijaloga EU-a s mladima na temu “Stvaranje mogućnosti za mlade” tijekom predsjedavanje, Rumunjske, Finske i Hrvatske Vijećem Europske unije.
Kako bi se mladima omogućilo punopravno sudjelovanje u konzultacijskom procesu, izrađen je ankentni upitnik, pa pozivamo sve mlade od 15 do 30 godina da se uključe u proces Dijaloga i da iznesu svoje stavove i na taj način sudjeluju u oblikovanju politika i donošenju odluka koje se tiču mladih u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji.

Anketni upitnik nalazi se na web stranico Ministarstva za demografiju, obitelj i socijalnu politiku, isto tako i na eupita.eu

Zahvaljujemo svima koji će se aktivno uključiti.

Last modified: 12. srpnja 2019.

Comments are closed.