Dobrodošli na službene stranice Općine Drnje.

POZIV za podnošenja prijava štete nastale djelovanjem prirodne nepogode – POPLAVE na području Općine Drnje

17. kolovoza 2023.

Temeljem Odluke Župana o proglašenju prirodne nepogode poplava na području OPĆINE DRNJE, OPĆINE FERDINANDOVAC, OPĆINE GOLA, OPĆINE HLEBINE, OPĆINE LEGRAD i OPĆINE PETERANEC, KLASA: 920-02/23-01/41, UR.BROJ: 2137-04/11-23-7 od 16.08.2023. objavljuje se

POZIV
za podnošenje prijava štete
nastale djelovanjem prirodne nepogode – POPLAVE na području Općine Drnje

Pozivaju se svi vlasnici i korisnici nekretnina koje su bile ugrožene poplavom na području Općine Drnje da prijave štete Općini Drnje nastale na poljoprivredi i građevinama djelovanjem prirodne nepogode – POPLAVE u razdoblju od 06.08. do 09.08. 2023. godine.
Prijava štete se podnosi na propisanom Obrascu PN koji je priložen uz ovaj Poziv.

Prijave se mogu podnijeti osobno na adresi:
Općina Drnje, Trg kralja Tomislava 29, 48322 Drnje ili putem e-pošte: opcinadrnje@gmail.com, opcina-drnje@kc.t-com.hr ili opcina@drnje.hr
s naznakom: “Prijava štete od prirodne nepogode-poplava“,
zaključno do 24. kolovoza 2023. godine.

Štete se prijavljuju na zakonom propisanom Obrascu PN koji mora biti popunjen u cijelosti i ovjeren potpisom.
Uz Obrazac PN, potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
– presliku osobne iskaznice
– presliku kartice tekućeg računa (IBAN broj)
– za štete na poljoprivredi potrebno je priložiti presliku Upisnika OPG-a (označiti broj ARKOD parcele, površina i kultura te upisati postotak štete)
– za prijavu na građevini, opremi i komunalnoj infrastrukturi (dokaz o vlasništvu-kopija zemljišnoknjižnog izvatka/dokaz o provedenoj legalizaciji objekta/građevinska dozvola/rješenje o izvedenom stanju)
– za štete na stambenim, gospodarskim objektima dostaviti fotografije oštećenja (nije obavezno).

Štetu u poljoprivredi mogu prijaviti svi poljoprivredni proizvođači upisani u Upisnik poljoprivrednika.
Prijava štete od prirodnih nepogoda u poljoprivredi obavezno sadržava MIBPG poljoprivrednog proizvođača te ARKOD oznaku površine za koju se šteta prijavljuje i/ili broj katastarske čestice.
U prijavi štete na poljoprivrednoj kulturi potrebno navesti poljoprivrednu kulturu, površinu (u ha) i postotak štete za poljoprivrednu kulturu.
Kod ispunjavanja obrasca obvezna su sva polja od važnosti za područje i vrstu štete.
Povjerenstvo zadržava pravo zatražiti i dodatnu dokumentaciju.
Napominjemo da je samo potpuno popunjen i pravodobno dostavljen Obrazac PN moguće dalje upisati u aplikaciju Registra štete.

Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Drnje

Odluka_o_proglašenju
Obrazac_PN Općina Drnje
PRIVOLA
IZJAVA

Last modified: 17. kolovoza 2023.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)