Dobrodošli na službene stranice Općine Drnje.

UPIS U PROGRAM PREDŠKOLE DJECE KOJA NISU POLAZNICI DJEČJEG VRTIĆA

21. rujna 2020.

Dječji vrtić „Čarobni park“ Drnje obavještava roditelje djece rođene u razdoblju od 01.04.2014. – 31.03.2015., odnosno u godini prije polaska u osnovnu školu, a koja nisu obuhvaćena redovitim programom, da će i ove pedagoške godine 2020./2021. provoditi program predškole – „male škole“ za svu djecu s područja Općine Drnje i to u popodnevnim satima u prostoru Osnovne škole „Fran Koncelak“ Drnje, Pemija 72, Drnje.

Prijave djece će se provoditi od 22.09.2020. – 30.09.2020. u Dječjem vrtiću „Čarobni park“ Drnje u vremenu od 08:00 – 10:00 i 12:00 – 14:00 sati uz obaveznu prethodnu najavu na mob: 095/3800987.
Dokumentacija se može poslati i poštom na adresu: Dječji vrtić „Čarobni park“ Drnje, Trg kralja Tomislava 26, Drnje 48322 ili putem e-maila na carobni.park@gmail.com.

Dokumentacija potrebna za prijavu:
• zahtjev za upis djeteta u program predškole (propisani obrazac),
• presliku rodnog lista djeteta,
• presliku osobnih iskaznica roditelja/skrbnika,
• potvrdu liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta.

ZAHTJEV ZA UPIS – PROGRAM PREDŠKOLE 2020.-2021.

Last modified: 21. rujna 2020.

Comments are closed.